Algemene Voorwaarden
3755
page-template-default,page,page-id-3755,theme-bridge,bridge-core-2.7.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rik Cornelissen, via de website www.rikcornelissen.com, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transacties lopen via Mollie Payments.
1.2 Door een bestelling bij Rik Cornelissen te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Mollie Payments.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten staan ten behoeve van de Rik Cornelissen gelden ook ten behoeve van eventueel door Rik Cornelissen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Rik Cornelissen zijn vrijblijvend. Rik Cornelissen heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Rik Cornelissen uw bestelling heeft geaccepteerd. Rik Cornelissen heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Rik Cornelissen heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Rik Cornelissen.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 25 werkdagen, tenzij door Rik Cornelissen anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan Rik Cornelissen te melden.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Rik Cornelissen de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Mania te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Rik Cornelissen terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

 

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Rik Cornelissen is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Rik Cornelissen, tenzij er sprake is van grove schuld van Rik Cornelissen.

 

Artikel 7. Diversen
7.1 Onverminderd de overige aan Rik Cornelissen toekomende rechten, heeft Rik Cornelissen in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

 

Artikel 8. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Zijn er klachten, gebreken of vragen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Rik Cornelissen
Witteweg 28
6587 AK Middelaar
e-mail: info@rikcornelissen.com

KvK:09207447
BTW NR: NL001899851B89